Get Adobe Flash player

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΒΙΝΤΕΟΣΤΡΟΒΟΚΥΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΦΩΝΗ, ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ,ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣ

ΔρΔημήτριος Ν. Γκέλης

alt

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής του Πανεπιστημίου αθηνών

 Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη φωνιατρική και τις παθήσεις του λάρυγγος

Δαμασκηνού 46, Κόρινθος 20100,τηλ. 2741026631, 6944280764

e-mail:pharmage@otenet.gr,www.gelis.gr www.pharmagel.grwww.allergopedia.gr, www.gkelanto.gr

MONAΔΑ: Ενδοσκόπησης λάρυγγα, Βινεολαρυγγοστροβοσκόπησης, Ανάλυση φωνής, φωνητογραφίας, Γλωττογραφίας και Βιντεοστροβοκυμογραφίας

 

Hδιαγνωστική αξία της Βιντεοστροβοκυμογραφίας©

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης

Oι απεικονιστικές τεχνικές και η ανάλυση των εικόνων του λάρυγγα παίζιυν σημαντικό ρόλο στη διάγνωση των λειτουργικών και των οργανικών βλαβών του λάρυγγα. Σήμερα χρησιμοποιούνται ποικίλες τεχνικές, όπως η βίντεοστροβοσκόπηση, βιντεοκυμογραφία, η ψηφιακή κυμογραφία, ή υπερηχογραφία, τόσο στην έρευνα όσο και στην καθημερινή ωτορινολαρυγγολογική πράξη (Verikas A, 2009). Η στροβοσκόπηση βασίζεται στην υπόθεση ότι οι κραδασμοί των φωνητικών χορδών είναι σταθεροί και κανονικοί. Οι ανώμαλοι κραδασμοί, οι οποίοι είναι συνήθεις στην φωνητική παθολογία,  δεν είναι εύκολο να μελετηθούν και να περιγραφούν  με αξιόπιστο τρόπο, (Schutte HK, et al, 1998)

Η στροβοσκόπηση και η κυμογραφία έχουν χρησιμοποιηθεί για την εξέταση των κινητικών ανωμαλιών των φωνητικών χορδών και για την απεικόνιση των κραδασμικών προτύπων διαφόρων γλωττιδικών περιοχών. H βίντεοκυμογραφία πλεονεκτεί διότι εξασφαλίζει ακριβέστερη διάγνωση των φωνητικών διαταραχών.

H βίντεοστροβοκυμογραφία είναι διαγνωστική αναλυτική μέθοδος για την ποσοτική αξιολόγηση των κραδασμών των φωνητικών χορδών. Προς τούτο  χρησιμoποιούνται και αξιοποιούνται τα ευρήματα της συμβατικής βιντεοστροβοσκόπησης , (Sung et al, 1999). Τα ευρήματα των βιντεοστροβοσκοπήσεων που έχουν αποθηκευτεί μπορούν να αξιοποιηθούν εκ των υστέρων  και να μελετηθούν ποσοτικά οι κραδασμοί των φωνητικών χορδών. Οι διαδοχικές εικόνες μπορεί να μετατραπούν σε ψηφιακές εικόνες μέσω ενός πίνακα που συλλέγει εικόνες μιας επιθυμητής προς εξέταση περιοχής και τις επεξεργάζεται για ανάλυση  κατά μήκος του άξονα του χρόνου. Με  αυτή την τεχνική αξιολογούνται εύκολα και  αντικειμενικά πολλαπλές περιοχές των φωνητικών χορδών. Η βιντεοστροβοκυμογραφία έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα νέο εργαλείο ανάλυσης  και καταγραφής των παθολογικών αλλαγών των φωνητικών χορδών. Mε τη βιντεοστροβοκυμογραφία μπορεί να γίνει καθαρή ποσοτική τεκμηρίωση των λεπτών κραδασμών των φωνητικών χορδών, όταν υπάρχουν σ’αυτές διάφοροι τύποι καλοήθων βλαβών. Η βιντεοστροβοκυμογραφία έχει τη δυνατότητα να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο ανάλυσης των κραδασμικών προτύπων των φωνητικών χορδών κατά την κλινική εξέταση τους, (Kim  et al, 2003)

Μπορεί επίσης να μελετηθούν επίσης και τα φωνιατρικά, φωνοχειρουργικά και λογοθεραπευτικά αποτελέσματα, που αφορούν την κινητικότητα των φωνητικών χορδών,  με πολύ εκλεπτυσμένο, ποσοτικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τις βιντεοστροβοσκοπικές εικόνες. Εφαρμόζοντας αυτή την τεχνική τα ανώμαλα κραδασμικά πρότυπα πολλαπλών περιοχών, όπως της ασύγχρονης καταγραφής  των γλωττιδικών κύκλων , μπορεί εύκολα να γίνουν ορατά. (Lee et al, 1998)

O Kim et al, (2003) επέδειξαν ότι με τη βιντεοστροβοκυμογραφία  μπορεί δημιουργηθούν ευκρινείς ποσοτικές αποδείξεις των λεπτών κραδασμών των φωνητικών χορδών (δονήσεις των βλεννογονικών κυμάτων). Επίσης η βιντεοστροβοκυμογραφία επιτρέπει την άμεση παρακολούθηση των κινήσεων των φωνητικών χορδών, ακόμη και αν αυτές είναι μη περιοδικές. Παραθέτουμε εικόνες βιντεοστροβοκυμογραφίας, που ευγενικά μας παραχώρησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Getremed κ. Λεωνίδας Ασμάτογλου και τον οποίο ευχαριστούμε.

 

altΕικ. 1. Κύμα φυσιολογικού βλεννογόνου εύκολα αναγνωρίσιμο (Νawka, Getrimed, 2006)

 

altEικ.. 2. Δυσωδία. Βραχυσμένη η φάση της σύγκλεισης, ανωμαλίες στην ανοιχτή φάση του 3ου (από την κορυφή) παλμικού κύκλου, (Νawka, Getrimed, 2006)

 

altΕικ. 3. Δυσφωνία. Βραχυσμένη διάρκεια της φώνησης. Στο κέντρο προσαγωγή των φωνητικών χορδών κατά την εισπνοή. Όταν αρχίζει η φώνηση οι θυλακωμένες χορδές εφάπτονται., (Νawka, Getrimed, 2006)

 

altΕικ. 4. Κατάσταση γλωττίδας μετά από χορδεκτομή. Ανάπτυξη ουλής στην φωνητική χορδή. (Νawka, Getrimed, 2006)

 

altΕικ. 5. Κοκκίωμα εξ επαφής. Δεν επηρεάζεται η ικανότητα των φωνητικών χορδών για παλμική δόνηση, (Νawka, Getrimed, 2006)

 

altΕικ. 6. Κύστη κάτω από το χείλος της αριστερής φωνητικής χορδής. Στην ανοιχτή φάση  αναγνωρίζεται στο κατώτερο χείλος της αριστερής φωνητικής χορδής η προπέτεια που οδηγεί σε ασυμμετρία. Διακρίνεται η βραχυσμένη φάση σύγκλεισης. Τα πλάτη είναι ίσου εύρους, (Νawka, Getrimed, 2006).

Βιβλιογραφία

ΓκέληςΔΝ,Φλώρα ΑναγνώστουΒιντεοστροβοκυμογραφία. Σύγχρονη ΩΡΛ Ενημέρωση Τόμος ΙΙΙ. Τεύχος Ι, Μάρτιος 2007, σελ16.

Kim DYKim LSKim KHSung MWRoh JLKwon TKLee SJChoi SHWang SGSung MY.Videostrobokymographic analysis of benign vocal fold lesions. Acta Otolaryngol. 2003 Dec;123(9):1102-9.

Lee JS,Kim E,Park KS,Sung MY,Sung MW,Kim KH. Development of videostrobokymography for the quantitative analysis of laryngeal vibratory pattern.Medinfo. 1998;9 Pt 2:1022-4.

Νawka, T. Videostrobokymography. Xion Medical, 2006.

Schutte HK,Svec JG,Sram F. First results of clinical application of videokymography. Laryngoscope. 1998 Aug;108(8 Pt 1):1206-10.

Sung MW,Kim KH,Koh TY,Kwon TY,Mo JH,Choi SH,Lee JS,Park KS,Kim EJ,Sung MY. Videostrobokymography: a new method for the quantitative analysis of vocal fold vibration. Laryngoscope. 1999 Nov;109(11):1859-63

Verikas AUloza VBacauskiene MGelzinis AKelertas E. Advances in laryngeal imaging. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009 Oct;266(10):1509-20.

 

Ο διαδικτυακός τόπος www.gelis.gr αποτελεί δεξαμενή ωτορινολαρυγγολογικών και ιατρικών γνώσεων (medical think tank) πολύτιμων για ωτορινολαρυγγολόγους και τους γιατρούς των λοιπών ειδικοτήτων, αφού σχεδόν κάθε μήνα γίνεται ανανέωση των ιστοσελίδων  του και προστίθενται τα νέα δεδομένα της ιατρικής επιστήμης, ενώ απομακρύνονται οι μη χρήσιμες πλέον γνώσεις. Αυτά όλα τεκμηριώνονται πλήρως με την έρευνα και μελέτη της Ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας που πάντοτε παρατίθεται.

Ο  www.gelis.gr δεν  παρέχει ιατρικές οδηγίες ή συμβουλές σε ασθενείς και  δεν αποτελεί σταθμό τηλεϊατρικής.

Συνεπώς ουδεμία ιατρική ή άλλου τύπου ευθύνη φέρει για τη χρησιμοποίηση από μη γιατρούς των παρεχομένων ιατρικών γνώσεων και πληροφοριών .

Οι μη γιατροί αναγνώστες μπορούν να ενημερωθούν από τα γραφόμενα στην ιστοσελίδα, για τις  ΩΡΛ εξελίξεις, να κατανοήσουν την  ιατρική ορολογία, και να διευρύνουν το ιατρικό λεξιλόγιό τους, ώστε να καταλαβαίνουν ασφαλέστερα τις οδηγίες των γιατρών τους.

Ο www.gelis.gr δεν υποκαθιστά το γιατρό κανενός ασθενούς, ούτε έχει την ευθύνη των πράξεων ασθενών, τους οποίους δεν γνωρίζει. Την ευθύνη για την επίλυση ιατρικών προβλημάτων  την έχει μόνον ο γιατρός του κάθε ασθενούς, από τον οποίο οφείλει να ζητήσει βοήθεια, όταν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΕΝΟΣ  ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  ΜΟΝΟ ΝΑ  ΑΦΥΠΝΙΣΕΙ  ΕΝΑΝ ΑΣΘΕΝΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑΤΡΟ

Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 08 Ιανουάριος 2018 10:00)

 
Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.