Get Adobe Flash player

ΒΑΡΗΚΟΪΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΟΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ©

 
Hμερομηνία :2010-10-19alt


Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης
,

alt

Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,

 

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ιατρική Διατροφολογία και Συμπληρωματική Ιατρική,

 Δαμασκηνού 46, Κόρινθος 20100, τηλ. 2741026631, 6944280764

pharmage@otenet.gr,

www.gelis.gr, www.orlpedia.gr, www.allergopedia.gr, www.gkelanto.gr, www.pharmagel.gr

 

Βαρηκοΐα και τα ακοοπροστατευτικά αποτελέσματα του κόκκινου κρασιού ©

 
Οι σύγχρονες έρευνες έχουν ρίξει φως στους βιολογικούς μηχανισμούς της βαρηκοΐας μετά από έκθεση σε θόρυβο, πράγμα που δίδει ελπίδες για την πιθανή πρόληψη και θεραπεία της βαρηκοΐας αυτής της αιτιολογίας. Πίσω από τις παθολογοανατομικές βλάβες του έσω ωτός, που προκαλεί η έκθεση στο θόρυβο  είναι τα αυξημένα επίπεδα αντιδραστικών ριζών οξυγόνου, που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο θάνατο των τριχωτών κυττάρων του έσω ωτός. Ο θάνατος των κυττάρων στον κοχλία του έσω ωτός οφείλεται σε νέκρωση και απόπτωση[1].

Το έσω ους των θηλαστικών χάνει τα αισθητικά κύτταρά του καθώς προχωράει η ηλικία και συνοδεύεται από μια λειτουργική ελάττωση της ακοής και της ισορροπίας. Μια ανισορροπία της οξειδοαναγωγικής κατάστασης του έσω ωτός μπορεί να συμβάλλει στην εκδήλωση της βαρηκοΐας, που σχετίζεται με το γήρας.

Το οξειδωτικό στρες ξεκινάει, όταν υπάρχει μια σημαντική ανισορροπία μεταξύ της παραγωγής και της απομάκρυνσης των ελεύθερων αντιδραστικών ριζών του οξυγόνου και του αζώτου. Το οξειδωτικό στρες προέχεται από την υπερπαραγωγή αυτών των χημικών ουσιών ή από περιορισμό ή απουσία των  αντιοξειδωτικών ουσιών [2].

Το οξειδωτικό στρες μπορεί να προκληθεί, ως επακόλουθο της διαδικασίας της γήρανσης, ανεπάρκειες θρεπτικών συστατικών, έκθεση σε ψυχογενείς και σωματικούς στρεσογόνους παράγοντες, μετά από έκθεση σε περιβαλλοντικές τοξίνες (π.χ. βαρέα μέταλλα, διάφορα φάρμακα) και περιβαλλοντικούς πυροδότες, όπως η έκθεση των αυτιών σε παρατεταμένο και έντονο θόρυβο.. Κατά το οξειδωτικό στρες δημιουργούνται οι ελεύθερες αντιδραστικές ρίζες του οξυγόνου.

Είναι γνωστό ότι αυτά τα μόρια είναι βλαπτικά για την υγεία και την επιβίωση των κυττάρων. Επιπλέον, το οξειδωτικό στρες  παραβλάπτει και τα μιτοχόνδρια, τα οποία είναι αποθήκες ενέργειας , μέσα στα κύτταρα. Το οξειδωτικό στρες αντιμετωπίζεται χορηγώντας αντιοξειδωτικές ουσίες, οι οποίες καθαρίζουν τον οργανισμό από τις ελεύθερες ρίζες του οξυγόνου[1, 2].

Η ρεσβερατρόλη, που αποτελεί συστατικό του κόκκινου κρασιού είναι μια ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία, η οποία προστατεύει το ακουστικό σύστημα από τις βλάβες που προξενούν οι οξειδωτικές ελεύθερες αντιδραστικές ρίζες οξυγόνου, οι οποίες δημιουργούνται, όταν το άτομο εκτίθεται σε θόρυβο. Το οξειδωτικό στρες του έσω ωτός δημιουργείται με τη μεσολάβηση των ελευθέρων ριζών του οξυγόνου, οι οποίες είναι γνωστό ότι προκαλούν κυτταρικές και μοριακές βλάβες. Οι αναστολείς ή καθαριστές των ελευθέρων ριζών του οξυγόνου, όπως τα αντιοξειδωτικά έχουν δείξει ότι προστατεύουν ειδικά οργανικά συστήματα του οργανισμού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το έσω ους,  από την οξειδωτική βλάβη[2].

Ο Seidman M, et al, (2003) προκειμένου να ερευνήσει την επίδραση της ρεσβερατρόλης του κόκκινου κρασιού στη βαρηκοία που προκαλείται λόγω ισχαιμίας, έκθεσης σε θόρυβο και λόγω γήρατος χρησιμοποίησε μια σειρά δέκα ποντικών Fisher . Η ομάδα των πειραματοζώων (n=5) έλαβε επί 7 εβδομάδες ρεσβερατρόλη (430/microg/kg/ημερησίως) με τη βοήθεια στοματικού διατροφικού σωλήνα, ενώ η ομάδα των πειραματοζώων που χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες. (n = 5)  έλαβαν με τον ίδιο τρόπο φυσιολογικό ορό.

Οι αποκρίσεις των προκλητών δυναμικών βασικής γραμμής (3, 6, 9, 12 and 18 kHz) καθορίστηκαν και για τις δύο ομάδες των πειραματοζώων. Μετά από 21 ημέρες τα ζώα εκτέθηκαν σε θόρυβο (105 dB, στα 4500 έως 9000 Hz επί 24 ώρες). Οι μετά την έκθεση στο θόρυβο αποκρίσεις των προκλητών δυναμικών του εγκεφαλικού στελέχους αξιολογηθήκαν μετά από 3 ημέρες, 7 ημέρες και 4 εβδομάδες μετά την έκθεση στο θόρυβο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομάδα των πειραματοζώων που πήραν τη ρεσβερατρόλη έδειξε περιορισμό των αποκλίσεων του ουδού της ακοής, σε σύγκριση με την ομάδα των μαρτύρων μετά από έκθεση σε θόρυβο.

Αυτές οι αποκλίσεις είχαν σημαντική παρέκκλιση μεταξύ των δύο ομάδων στα 6 και 9 kHz (P < 0.05), που αντιστοιχεί στην περιοχή , η οποία αντιστοιχεί στην περιοχή που εκπροσωπείται κυρίως από τη συχνότητα του τραυματικού θορύβου. Η παραπάνω εργαστηριακή, καθώς και άλλων ερευνητών έχουν δείξει τη σπουδαιότητα της αντιοξειδωτικής θεραπείας για την πρόληψη της ισχαιμικής , της λόγω γήρατος και έκθεσης σε θόρυβο βαρηκοΐας.

Στην έρευνα του Seidman M et al (2003) επιδεικνύονται τα προστατευτικά αποτελέσματα της ρεσβερατρόλης του κόκκινου κρασιού επί της βαρηκοΐας που προκαλείται από έκθεση σε θόρυβο [3].

Η ρεσβερατρόλη του κόκκινου κρασιού, ως ισχυρό αντιοξειδωτικό, αναστέλλει τη δράση των οξειδωτικών ριζών του οξυγόνου και τις εξουδετερώνει, προστατεύοντας το έσω ους από τη βλάβη που μπορεί να προκληθεί μετά την έκθεση πειραματοζώων σε ισχυρό θόρυβο.

Η βαρηκοΐα, η οποία προκαλείται μετά από έκθεση σε θόρυβο ή μετά από λήψη ωτοτοξικών φαρμάκων εμφανίζει έναν αριθμό ακοολογικών και παθολογοανατομικών ομοιοτήτων. Οι πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι ελεύθερες οξειδωτικές αντιδραστικές ρίζες οξυγόνου μπορεί να είναι κοινός παράγοντας και για τη βαρηκοΐα από έκθεση σε θόρυβο και από ωτοτοξικά φάρμακα [2]. Συνεπώς η χορήγηση ενός ισχυρού αντιοξειδωτικού παράγοντα μπορεί να δράσει θετικά στην αποκατάσταση της ακοής. Πρόσφατες εργαστηριακές μελέτες έδειξαν τη σημασία της ειδικής αντιοξειδωτικής θεραπείας με χορήγηση ρεσβερατρόλης (που υπάρχει στο κόκκινο κρασί) στην πρόληψη της βαρηκοΐας που σχετίζεται με ισχαιμία, έκθεση σε θόρυβο και γήρανση του οργανισμού[3].

Η ιδανικότερη σκέψη για τη λήψη των πολύτιμων για την υγεία πολυφαινολών του κόκκινου κρασιού, περιλαμβανομένης και της ρεσβερατρόλης, είναι το να μπορεί να πάρει κανείς τις πολύτιμες ιαματικές ουσίες του κόκκινου κρασιού σε αφθονία με τη μικρότερη δυνατή λήψη οινοπνεύματος. Αυτό επιτεύχθηκε με την παρασκευή συμπυκνωμένου οίνου, όπως ο λιαστός, γλυκύς, φυσικός οίνος από το βιολογικό κόκκινο Αγιωργίτικο σταφύλι Νεμέας το΄΄Γκελάντο΄΄[Gkelanto].

Για να παρασκευαστεί ένα λίτρο οίνου ΄΄Γκελάντο΄΄ απαιτούνται 5 κιλά βιολογικών κόκκινων σταφυλιών Αγιωργήτικου Νεμέας ''Γκέλικος'',  χωρίς φυτοφάρμακα και λιπάσματα ή χημικά συντηρητικά. Το ΄΄Γκελάντο΄΄ λαμβάνεται σε μικρή δόση (1-2 κουταλιές της σούπας ημερησίως) και έτσι ο λήπτης, ενώ δεν προσλαμβάνει μεγάλη ποσότητα οινοπνεύματος παίρνει τις αναγκαίες ιαματικές ουσίες για τη διατήρηση και τόνωση της υγείας του.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει δυσανεξία ή δεν επιτρέπεται για διαφόρους λόγους να πάρει οινόπνευμα ή κόκκινο κρασί μπορεί να εφοδιαστεί με τις πολύτιμες για την υγεία πολυφαινόλες του κό0κκινου κρασιού, παίρνοντας τις κάψουλες Vinogkelin.

Κάθε κάψουλα του Vinogkelin περιέχει αποξηραμένη σκόνη των σπόρων και των φλουδών του βιολογικού κόκκινου Αγιωργίοτικου κρασιού ''Γκέλικος'', τα οποία είναι εξαιρετικά πλούσια σε πολυφαινόλες και ιδιαιτέρως ρεσβερατρόλη.

Σε κάθε κάψουλα Vinogkelin περιέχεται σκόνη που αντιστοιχεί σε 5-8 ρόγες σταφυλιού. Συνεπώς παίρνοντας 3-6 κάψουλες Vinogkelin ημερησίως είναι σαν να καταναλώνει κανείς ένα μικρό τσαμπί σταφύλι του βιολογικού κόκκινου Αγιωργίτικου Νεμέας ''Γκέλικος'', χωρίς να χρησιμοποιεί οινόπνευμα.

 alt

Το "Γκελάντο" είναι φυσικός, βιολογικός, γλυκύς, λιαστός, κόκκινος ιατρικός οίνος, που παράγεται από τη μοναδική ποικιλία αμπέλου που υπάρχει στη γη, του πασίγνωστου στον κόσμο κόκκινου "Αγιωργίτικο' Νεμέας'', από το βιολογικό αμπελώνα ''Γκέλικος''  Σας αποστέλλεται ταχυδρομικά με αντικαταβολή στην τιμή των 13,64 Ευρώ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) + 3,72 Ευρώ τα ταχυδρομικά με την αντικαταβολή, τηλεφωνώντας στο  6944280764.

alt

Βιβλιογραφία

1. Evans P, Halliwell B. Free radicals and hearing. Cause, consequence, and criteria. Ann N Y Acad Sci. 1999 Nov 28;884:19-40.

2. Henderson D, Bielefeld EC, Harris KC, Hu BH. The role of oxidative stress in noise-induced hearing loss. Ear Hear. 2006 Feb;27(1):1-19.

3. Seidman M, Babu S, Tang W, Naem E, Quirk WS. Effects of resveratrol on acoustic trauma. Otolaryngol Head Neck Surg. 2003 Nov;129(5):463-70.

Copyright: Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγολόγος, Kόρινθος, 2016

Copyright: Dr Dimitrios N. Gelis, Md, DDS, PhD, ORL,  2016.

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 08 Ιανουάριος 2018 10:00)

 
Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.